ŕvod Schody ZŠbradlia Dvere Atypickż nŠbytok Interiťrovť obklady Profil spolocnosti
 
Spr√°vne rieŇ°en√© schodiŇ°te mus√≠ byŇ• predovŇ°etk√Ĺm pohodln√© a bezpeńćn√© pri v√Ĺstupe a zostupe, ńĺahko pr√≠stupn√© zo vŇ°etk√Ĺch str√°n, ktor√© ho obklopuj√ļ. Mus√≠ byŇ• √ļsporne navrhnut√© a tieŇĺ dobre osvetlen√© a vetran√©. Mus√≠ sa ńĺahko udrŇĺiavaŇ•, vyhovovaŇ• po statickej str√°nke a odol√°vaŇ• opotrebeniu. NaŇ°e schody maxim√°lne vyuŇĺ√≠vaj√ļ V√°Ň° priestor. Z√°kladn√Ĺ materi√°lom je bukov√° a dubov√° Ň°k√°rovka dńļŇĺkovo nap√°jan√° a priebeŇĺka, pri buku i paren√° . MoŇĺnosŇ• povrchovej √ļpravy na poŇĺadovan√Ĺ odtieŇą. Oh√Ĺban√© prvky sa vyr√°baj√ļ lepen√≠m tenk√Ĺch vrstiev za studena ( preglejka, lamely, d√Ĺhy atńŹ.) na vyroben√© kopyto poŇĺadovan√©ho tvaru.

Rovné
1/4 s podestou
2/4 s podestou
1/4 rozvinuté
2/4 rozvinuté
3/4 rozvinuté
nepravidelné
tońćit√©
kruhové
elipsové
mieŇ°anońćiare
 
SNP 210/38, 96233 Budńća
mobil: 0905 799 246 email: milan@drevonex.sk